เวบไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นจากความตั้งใจของคนเป็นแม่ที่อยากทำขนมให้ลูกและคนในครอบครัวรับประทาน อยากมีกิจกรรมที่แม่กับลูกได้ทำด้วยกันผ่านการทำขนมอร่อย ๆ หรืออาจจะไม่อร่อยในบางครั้ง และหากมีความสามารถจริง ๆ อาจจะทำเป็นอาชีพเสริมและจะได้สอนลูกเรียนรู้ชีวิตไปด้วย

 

สูตรขนมต่าง ๆ มีแหล่งที่มาและผู้เขียนพยายามจะอ้างอิงด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ให้ความรู้ ส่วนประกอบในขนมอาจจะแตกต่างจากแหล่งที่มาเพื่อให้ถูกปากคนทำเป็นหลัก วิธีการทำก็เป็นวิธีการที่ได้ทำจริง และพยายามให้อ่านเข้าใจเป็นขั้นตอนมากที่สุดเผื่อเป็นประโยชน์กับผู้สนใจและเริ่มทำขนมเหมือนผู้เขียน

 

หากท่านสนใจข้อมูลตัวหนังสือหรือภาพประกอบในเวบไซต์นี้ ขอความกรุณาติดต่อเรา หรือหากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเวบไซต์นี้ก็สามารถติดต่อเราได้ที่แบบฟอร์มติดต่อเรา เช่นกัน หากท่านสนใจที่จะแบ่งปันข้อมูลในเวบนี้ท่านสามารถทำได้ผ่าน social media ต่าง ๆ